Střední opravy

Střední opravy provádíme dle standardních postupů nebo s rozšířením o specifikaci definovanou zákazníkem.
Standardní postup oprav:

» Provádí se kompletní demontáž stroje
» Vyčištění a kontrola všech dílů
» Výměna ložisek
» Výměna těsnícího materiálu
» Výměna silně opotřebených částí
» Přebroušení vřetene
» Dolícování vodících ploch – pokud jsou zadřené, jejich oprava

» Seřízení, oprava (výměna) spojek a posuvných mechanismů
» Vyčištění a kontrola elektrických komponentů na stroji
» Výměna vadných dílů
» Kompletace a dolícování do geometrické přesnosti
» Oživení stroje a zkouška funkčnosti
» Záběh stroje

Generální opravy

Generální opravy obráběcích (CNC) strojů provádíme dle následujících standardních postupů:

» Kompletní demontáž stroje na podskupiny a jednotlivé součástky
» Vyčištění, kontrola všech dílu a stanovení míry jejich opotřebení
» Výměna nebo regulace opotřebených dílů
» Oprava vodících ploch a jejich přebroušení do geometrické přesnosti
» Výměna ložisek
» Výměna hydraulických a těsnících prvků
» Výměna vzduchotechnických prvků
» Přebroušení vřetene a výměna jeho uložení

» Výměna mechanizmu upínání
» Výměna čerpadel a centrálního mazání
» Kontrola el. Komponentů, výměna ovládacích prvků
» Výměna kabeláže na stroji, spínacích a kontrolních čidel
» Oprava (výměna) ovládacího panelu
» Kompletace stroje a dolícování do geometrické přesnosti
» Oživení a zkouška funkčnosti
» Záběh stroje a předání

Poptávkový formulář    * Povinné informace. Bez jejich vyplnění nebudeme na poptávku reagovat. / Odesláním souhlasíte se zpracováním dat ochrany osobních údajů a GDPR